Vernissage Petter Löfstedt, Tidens hav

Tidens Hav visas på Sturehof från 25 september.
Vi firar in detta med vernissage den 25 september kl 15-18, med konstnären närvarande.
Sturehof bjuder på förfriskningar.
Varmt välkomna!

Tack till konstnären och Martin Wickström och Ulf Kihlander (KiWi) för detta samarbete.

Tidens hav är ett konstprojekt skapat av fotografen Petter Löfstedt.
Utställningen består av elva fotografier av svenska fiskar.
Varje bild är ett fotomontage skapat av ett stort antal exponeringar, tekniken gör att fiskarnas unika detaljer framträder. Ju närmare man kommer de stora bilderna desto tydligare framträder uttryck, form och personliga särdrag från en annan värld, dold under ytan.

Om konstnären:
Petter Löfstedt
Född 1979 i Luleå, verksam i Stockholm har arbetat inom fotografi sedan början av 00-talet. Mest i det dolda, som bildbehandlare, fotoassistent och produktfotograf. Vid sidan av detta har han utvecklat sitt konstnärskap med hjälp av de tekniker och det hantverk han har tagit till sig genom arbetet.
Han har arbetat med det här konstprojektet i sex år, och fascinerats allt mer av fiskarna under arbetets gång.