Hero banner

Vill du veta hur Svenska Brasserier tar ansvar?

Vi jobbar hårt med vårt hållbarhetsarbete som är kopplat till FN:s globala mål inom ramverket för Agenda 2030. På Svenska Brasserier har vi valt ut de mål vi tycker är viktigast utifrån vår verksamhet och de områden vi hoppas kunna göra skillnad.

Vårt fokus ligger på jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, minskad ojämlikhet, hållbar konsumtion och produktion, hav och marina resurser och ekosystem och biologisk mångfald.

Inom jämställdheten har vi gjort framsteg med allt fler kvinnliga ledare. Vi har minskat våra inköp av buteljerat vatten med 29% och vem visste att några färre disktrasor per restaurang kunde resultera i en besparing på nästan 3000 kvadratmeter cellulosa.

Sen är inte hållbarhetsåtgärderna bara bra för klimatet utan också för våra besökare. Till skillnad från majoriteten av restauranger har vi ett eget fiskrenseri, tack vare det är vi förstahandsmottagare av fisk. I realiteten innebär det att vi får handla direkt från både fiskare och auktioner. Och i slutändan leder det till att vi kan välja fisk som inte fiskats oetiskt och få så fräscha råvaror till våra kunder som möjligt.

Sedan ett par år tillbaka är vi stolta fiskebåtsägare. Vår båt heter SM4 Tarona och den tar upp strömming, öring, sik, nors och abborre som serveras på våra restauranger eller säljs i Sturehofs matmarknad. Vi har börjat småskaligt men vår ambition är att utöka verksamheten då vi tror att såväl samvete som matupplevelse blir bättre när vi kan kontrollera maten hela vägen.

Vi brinner även för frukt och grönsaker och värnar om att ha täta samarbeten med våra producenter. Men vi nöjer oss inte med det. Ute vid Ulriksdals Värdshus har vi våra egna odlingar och fokuserar främst på bladgrönt, örter och blommor – men vi odlar också bönor och zucchini. Vi ser till att grönsakerna drivs fram på ett hållbart sätt och att råvarorna hamnar på våra gästers tallrikar inom loppet av några timmar efter de skördats. Fräschare än så blir det inte.

Tidigare hållbarhetsredovisningar

Det här är vår inköpspolicy

Vi definierar Norden som vår lokala marknad och det är därifrån vi handlar i första hand, även om vi prioriterar svenskt. Vi tänker långsiktigt och vill fortsätta vara aktuella även om 100 år. Därför värnar vi om långa samarbeten och tittar extra noga på hur det vi handlar påverkar omvärlden.