Hero banner

Vill du veta hur Svenska Brasserier tar ansvar?

Vårt hållbarhetsarbete är kopplat till FN:s globala mål inom ramverket för Agenda 2030. Vi på Svenska Brasserier har valt ut de mål vi anser är viktigast utifrån vår egen verksamhet och de områden vi hoppas kunna göra skillnad.

Vår årliga hållbarhetsrapport

Vill du veta hur Svenska Brasserier tar ansvar?

Sturehof tillhör koncernen Svenska Brasserier och gemensamt har vi redovisat vårt hållbarhetsarbete sedan några år tillbaka. Allt eftersom Svenska Brasserier växer och allt fler gäster besöker oss varje år känner vi ett större ansvar och har därför valt att vara transparenta med hur det faktiskt ligger till.  

Vår årliga hållbarhetsberättelse 

För att koppla vårt arbete till det större perspektivet har vi valt ut fem globala mål ur FN:s Agenda 2030 som bäst går att applicera på vår verksamhet. Vi fokuserar på jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, minskad ojämlikhet, hållbar konsumtion och produktion, hav och marina resurser, ekosystem samt biologisk mångfald.  

Vi på Svenska Brasserier jobbar för att påverka dessa ovanstående områden så positivt som möjligt. Men vi är, precis som andra, långt ifrån perfekta. Däremot är vi väldigt stolta över de bra sakerna vi har åstadkommit med vårt hållbarhetsarbete. 

För att nämna några exempel har vi gjort framsteg inom jämställdheten på vårt företag med allt fler kvinnliga ledare. Vi har minskat våra inköp av buteljerat vatten med 91%, och vem visste att några färre disktrasor per restaurang kunde resultera i en besparing på nästan 3000 kvadratmeter cellulosa? Samtidigt är vi inte riktigt i mål med andelen svenskt kött som köps in och vi vill minska matsvinnet ordentligt – vi kan alltid bli bättre.    

Många av de här hållbarhetsåtgärderna är inte bara bra för klimatet – utan också för våra gäster. Till skillnad från många andra restauranger har vi ett eget fiskrenseri och tack vare det är vi förstahandsmottagare av fisk. Detta betyder att vi får handla direkt från både fiskare och auktioner vilket innebär bättre spårbarhet men framförallt färskare fisk!  

Vi är även stolta fiskebåtsägare. Vår båt heter SM4 Tarona och är verksam i Ålands hav. Vi fiskar främst upp strömming som serveras på våra restauranger eller säljs i vår matmarknad. Vi har börjat småskaligt men har för ambition att utöka verksamheten då vi tror att såväl samvete som matupplevelse blir bättre när vi kan kontrollera maten hela vägen.  

Grönsaker brinner vi också för! Sedan vi tog över Ulriksdals Värdshus har vi börjat odla på drygt en hektar mark. Odlingen fokuserar främst på bladgrönt, örter och blommor men där odlas också majs, bönor och zucchini. Då vi numera odlar själva kan vi se till att grönsakerna drivs fram på ett hållbart sätt och att råvarorna hamnar på våra gästers tallrikar inom loppet av några timmar. Färskare grönsaker kan du inte få på din tallrik på en restaurang i Stockholms innerstad. 

Tidigare hållbarhetsredovisningar

Det här är vår inköpspolicy

Vi definierar Norden som vår lokala marknad och det är därifrån vi handlar i första hand, även om vi prioriterar svenskt. Vi tänker långsiktigt och vill fortsätta vara aktuella även om 100 år. Därför värnar vi om långa samarbeten och tittar extra noga på hur det vi handlar påverkar omvärlden.