Per Hagman utställning Naken som en Psalm

Obaren 21.06.2020 – 01.08.2020

Per Hagman visar textbaserad konst i Obaren.
Om utställningen;

“Boken Naken som en Psalm (89/19) är en bok som nyligen kom ut i 300 numrerade exemplar. När jag och nystartade förlaget Parc Monceau skulle sätta ihop den innebar det mycket rotande i gamla lådor. Utöver manusutkast, anteckningar, opublicerade grejer och små teckningar hittade vi även diverse citat av mig själv och klotter.
Somligt som använts i böcker, somligt inte. Sådant där som skrivits ner någon gång som idéer, terapi eller som undanflykt för att skriva “på riktigt”. Vi tyckte att några av dessa passade bra i en bok som skulle utgöra ett slags kollage över mitt trettioåriga författarskap. Dessutom råkar de gå helt i linje med O-barens tanke att ställa ut vad de kallar för “textbaserad konst”, varför originalen nu kommer att hänga här över sommaren”

Per Hagman

Obaren har sedan hösten 2019 gjort några utställningar med konstnärer som är drivna av att framställa ordet på nya sätt, och som kan tänka sig att presentera detta som utställning eller performance. De konstnärer som under detta tema ställt ut på Obaren är nu Elis Burrau, Martin Luuk och Per Hagman.

Per Hagmans verk är till salu;

Prislista för verken

Vid intresse kontakta;
Calle@svbr.se
eller
per@perhagman.se