Hans Lannér på Sturehof

Hans Lannér

Hans Lannér gör bilder ur en lust som växt till ett behov. Han väljer bort begreppet konst och talar hellre om måleri och teckning, och betonar hantverket framför idéerna. Hur vi andra ser honom och hans verk är en annan sak.

Hans Lannér pratar ofta om vikten av ett motiv. Han citerar målarkollegan Åke Norlander som sa att ’utan ett motiv kan jag inte dra ett enda streck’. Men motivet är bara en nödvändig förlaga. En uppvärmning. Snart är det glömt och bilden är sin egen. Vardagliga interiörer, exotiska platser och personliga möten fungerar som byggstenar för ett eget landskap där händelser och stämningar framträder som hägringar. Färger läggs i tunna skikt, lager på lager och bildar en beslöjad, förtätad värld full av möjligheter. Skalor och proportioner växlar och betydelser byts ut. Avklarnat ljus. Stillhet. En plats vi känner igen. Någonstans eller ingenstans.
http://www.gallerimagnuskarlsson.com/artists/hans-lannér